Dịch vụ CNTT

Dịch vụ CNTT

Trong môi trường cạnh tranh gây gắt như hiện nay, xu hướng kinh doanh của thế giới là out-source ( thuê ngoài) những công việc không phải là cốt lõi của doanh nghiệp, và out-source nhân sự về quản trị cơ sở hạ tầng mạng là một công việc mà...Xem tiếp